Відділення коледжу

 

 Медсестринське відділення

 

Завідувач відділення: Басюк Ірина Борисівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії

контактний телефон: (05161) 4-25-53 

Спеціальності відділення:

«Сестринська справа»

Кваліфікація: сестра медична

Термін навчання: 4 роки (на базі основної школи)

Медична сестра – не просто професія.Це стан душі, здатність щохвилини співчувати людськомуболю та стражданню і сповна надавати необхідну медичну та психологічну допомогу хворому.

У всі часи медичні сестри є зосередженням милосердя, їх так і називають – сестри милосердя. І, мабуть, не випадково, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Бо саме жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння так необхідні у цій професії.

Медичні сестри завжди були і залишаються основною ланкою в системі охорони здоров’я. Словами вдячності про них відгукуються люди. Така вдячність і повага здобуті відданою та нелегкою працею. Сучасні медичні сестри не зупиняються на досягнутому, а завжди прагнуть більшого. Підготовка медичної сестри здійснюється за сучасною моделлю.

Професійне призначення – молодший спеціаліст для забезпечення догляду за хворими у лікувально-профілактичних установах, профілактичних установах окремого типу;операційна сестра, медична патронажна сестра, сестра-анастезистка, медична сестра станції (відділення) швидкої та невідкладної допомоги, медична сестра пологового відділення.

  
         

Фельдшерсько-акушерське відділення

 

Завідувач відділення: Шуміловська Лариса Володимирівна,

викладач вищої кваліфікаційної категорії

контактний телефон: (05161) 4-25-53 

Спеціальності відділення:

«Лікувальна справа»

Кваліфікація: фельдшер

Термін навчання: 4 роки (на базі основної школи)

 

  

  Фельдшер — це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, який має попит не тільки на вітчизняному, але і на міжнародному ринку праці. Це людина з широким світоглядом, що добре орієнтується не тільки в своїй професії, але і в проблемах охорони здоров’я і соціальній сфері в цілому.

 Фельдшер надає першу долікарську, термінову і невідкладну медичну допомогу хворим і потерпілим, працюючи в складі бригади "швидкої допомоги"; є помічником лікаря і працює під його керівництвом у лікувально-профілактичних установах; самостійно здійснює стаціонарну, амбулаторну допомогу і допомогу вдома, виконуючи іноді функції лікаря, у медичних пунктах сільської місцевості.

 Проводить заходи щодо профілактики і зниження захворюваності, по ранньому виявленню захворювань. Надає допомогу при пологах. Розробляє лікувально-профілактичні і санітарно-гігієнічні заходи і бере участь у їхньому проведенні. Виконує лікарські розпорядження.Керує діями молодшого медичного персоналу. Коло обов'язків багато в чому залежить від місця роботи.

 Професійне призначення – молодший спеціаліст для роботи в міських і районних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП), здоровпунктках, швидкій допомозі, лікувально-профілактичних установах.

 

«Акушерська справа»

Кваліфікація:акушерка

Термін навчання: 2 роки 5 місяців (на базі старшої школи)

«Нємає кращої професії на всіх

шести материках, коли маляточко

з’являється у акушерки на руках».

 

Акушерство – одна з найстародавніших наук на землі, оскільки допомога вагітним та породіллям надається з давніх-давен.

З передставником цієї професії хоча б раз у житті зустрічався кожен з нас. Правда, в дуже юному віці дві хвилини від народження. На жаль, це доленосне побачення не залишає відбитку в людській пам'яті.

Акушерки не тільки приймають пологи, вони виконують функції дитячої, операційної анестезіологічної і палатної медсестри. Акушерка відповідає відразу за два життя -мами і дитини. Але головна відмінність роботи акушерки від інших медичних спеціальностей в тому, що вона має справу не з хворою, а із здоровою людиною. Саме тому вона не лише повинна мати чіткі знання, але і бути чуйною, тактовною, здатною швидко приймати вірні рішення, контролювати ситуацію, щоб природний процес пройшов без ускладнень. Не дивно, що до освіти акушерок підходять дуже грунтовно і серйозно.

Ця професія завжди потрібна і актуальна, адже у будь-які часи усі жінки проходять цей шлях

Професійне призначення – молодший спеціаліст для роботи в полових будинках, гінекологічних консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП).

 

 

Інформаційна сторінка відділень

 Велика увага в коледжі приділяється психолого-педагогічній адаптації студентів першого курсу.

“ Не так вже важливо вчити дітей,

як важливо створити ситуацію, 

в якій дитина просто могла б вчитися

 сама і робила б це  із задоволенням ” .

К.Роджерс

Кожна молода людина на шляху свого розвитку і становлення приходить на роздоріжжя професійного вибору. І тоді у неї виникає питання «Ким я хочу бути? Яку професію здобути? В який  навчальний заклад піти вчитися?». Своїм переживаннями вона може поділитися з родичами, товаришами, вчителями.  Близькі, у свою чергу, можуть порадити той чи інший навчальний заклад або ж абітурієнт зробить свій вибір самостійно. І на початку нового навчального року, у той час, коли складний період вступних випробувань залишиться позаду, на поріг навчального закладу  ступить новий студент.

«Яким буде цей студент? Чи зможе він увійти до великого колективу студентів коледжу? Чи спроможний він буде оволодіти тією професією, яку обрав?». Це ті питання, які виникають у членів педагогічного колективу «Первомайського медичного коледжу». Допомогти віднайти відповіді на ці запитання є головним завданням всього колективу.

 

Рейтинг груп коледжу

Рейтинг груп коледжу проводиться з метою:

 • поліпшення якості навчання;
 • дотримання навчальної дисципліни;
 • виявлення найбільш згуртованих і творчих колективів груп;

 

 • підвищення інтелектуального і творчого потенціалу студентів;
 • розвитку самоврядування;
 • стимулювання кураторів, активів груп до реалізації творчого підходу в роботі і навчанні;
 • виявлення кращих груп, в яких створено сприятливу психологічну атмосферу для розвитку особистості студента та успішної роботи педагога.

 Рейтинг груп проводиться серед студентів І курсу та студентів ІІ-ІV курсів.

 Організація і проведення рейтингу груп коледжу

 1. Для проведення рейтингу груп створюється оргкомітет, склад якого затверджується наказом директора.
 2. Функції оргкомітету:
 • аналіз та узагальнення результатів згідно з критеріями рейтингу;
 • визначення переможців.
 1. Рейтинг проводиться протягом навчального року з урахуванням результатів  рубіжних атестацій та семестрового контролю.
 2. Результати  висвітлюються на стенді.

 Критерії оцінювання рейтингу груп коледжу

Оцінювання груп коледжу проводиться за наступними критеріями:

 1. Відмінник в групі –  +20 балів.
 2. Студент, який навчається на «4» та «5» - +5 балів.
 3. Студент, який має «2» та не атестації - -10балів.
 4. Пропуск заняття без поважних причин - -1 бал за кожну годину.
 5. Ведення журналів навчальних занять :
 • своєчасне, якісне ведення - +5 балів;
 • несвоєчасне, неякісне ведення - -5 балів.
 1. Ведення відомостей:
 • своєчасне, якісне ведення - +5 балів;
 • несвоєчасне, неякісне ведення - -5 балів.
 1. Участь в науково-дослідницькій роботі, конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах - +10 балів.
 2.   Участь в громадському, культурно-масовому та спортивному житті коледжу, міста, області - +5,-5 балів.
 3. Систематичність проведення виховних заходів:
 • 100% виконання плану - +10 балів;
 • невиконання плану - -10 балів.
 1. Якість підготовки та проведення творчої справи групи - +20, -20 балів
 2. Якість чергування по коледжу – за п’ятибальною системою.
 3. Стан аудиторії закріпленої за групою - +5,-5 балів.
 4. Отримання грамоти, подяки - +10 балів.
 5. Отримання догани - -10 балів.
 6. Невиконання правил внутрішнього розпорядку коледжу - -10 балів.

 Нагородження переможців:

 1. Вручення вимпелу «Група року» на урочистій лінійці 1 вересня.
 2. Для активістів груп – екскурсія за кошти профкому.